درباره‌ راه‌اندازی وبلاگ

هرچند در این دنیا از این نوع دوستان به ندرت پیدا می‌شوند؛ دوستانی که نسبت به منابع دست‌داشته‌ و رشد و موفقیت‌شان بی‌تفاوت نیستند. آنها کم‌نظیرند و در بسیاری اوقات…