درباره من و وبلاگ

من، علی فکور هستم؛ به سال ۱۳۷۲‌هجری خورشیدی در غزنی به دنیا آمدم. سطح تحصیلات‌‌‌‌ام لیسانس اس، و فارغ التحصیل دانشگاه پولی تخنیک کابل می‌باشم.

خیلی علاقه‌مند یادگیری‌ام و سعی می‌کنم که بیشتر وقت‌ام را در همین راستا بگذرانم.
همچنان ورزش و یادگیری زبان نیز چیزهای اند که بخشی از وقت من را در برگرفته است.

و اما در مورد این وبلاگ:

من در این وبلاگ در مورد تجربیات‌ام، کتاب‌های که می‌خوانم و چیزهای که به آن فکر می‌کنم – که ممکن است خیلی از چیز ها باشد – خواهم نوشت. همان‌طور که هر فردی از خود تجربیات، آموخته ها و دانشی دارد – هرچند کم – که شاید این تجربیات و دانش را کسانی دیگر نداشته باشد.
با این حال، اگر فرصتِ پیش آمد که بتوانیم این آموخته ها و تجربیات را با سایر دوستان‌مان به اشتراک بگذاریم، قطعاً یک کار مفید خواهد بود.
و هدف کلی من از خواندن، نوشتن و یادگیری، کسب سواد زندگی و رسیدن به زندگی آگاهانه است.

علی فکور